mx4j.tools.remote.caucho.hessian
Classes 
HessianClientInvoker
HessianServlet
SSLHessianServlet